Блинкер – DAM – 5120301

100 ден
 Блинкер 5120301  3 грама  Бакарна боја
 Блинкер 5120302  4 грама  Бакарна боја