Филтер материјал – Филц 1м

120 ден

Филтер вата или филц. 1 метар должина.