Кепче – 8205180 -DAM

900 ден

Димензии – 180цм – Димензии на триаглоникот (Мрежата) – 60х60цм