Машинка – Camaro 620 FD- 1167 620 – DAM

1800 ден

1. 5 лагери
2. Додатен (Анти-риверс) лагер
3. Метална шпулна
4. Регулирање од предна страна
5. Високо квалитетен АБС Графитен материјал и механизам
6.Шифра на артиклот – 1167 620