MEPPS AGLIA – Црвени точки – Бакар 1

120 ден

Мепс Аглиа со црвени точки и бакарна основна боја во две големини под редни броеви 1 и 2.