MEPPS AGLIA – Црвени точки – Жолта 2

120 ден

Мепс аглиа со црвени точки и жолта основна воја во три големини под редни броеви 1,2 и 3.