Филтер пумпа AT-F202 -Atman

1000 ден

Потопна филтер пумпа – АтФ 202 – 25 вати моќност. Проток на вода 1000 литри на час. Оваа потопна пумпа се препорачува за аквариуми од 100-140 литри вода.