Филтер пумпа AT-F203 -Atman

1100 ден

Потопна филтер пумпа АтФ 203 – 38 вати моќност. Проток на вода 2000 литри на час. Оваа потопна пумпа се препорачува за аквариуми од 150л – 250 литри вода, со минимална должина од 100цм.