Риболовен прибор – 8404106 – DAM

110 ден

Харнес тубинг – 8404106 – ДАМ – Зелена боја