Риболовен стап – 11W-BV-T70 – Robinson

12500 ден
Каталог Должина Број на секции Акција Транспортна должина
Шифра на артиклот
11W-BV-T50 5,00 m 4 8-20 g 136 cm
11W-BV-T60 6,00 m 5 8-20 g 136 cm
11W-BV-T70 7,00 m 6 8-20 g 136 cm