Риболовен стап-NANOFLEX PRO DAM-56147 2.4m 10-30gr

2750 ден

модел      должина  акција          тежина

56147 2,40м 10-30гр 146гр
56148 2,40м 14-40гр 158гр
56149 2,40м 20-50гр 166гр
56150 2,70м 10-30гр 169гр
56151 2,70м 14-40гр 179гр
56152 2,70м 20-50гр 191гр
56153 2,70м 30-80гр 196гр
56154 3,00м 10-30гр 209гр
56155 3,00м 14-40гр 212гр
56158 3,00м 50-100гр 242гр