Rodyvigor – Padovan

170 ден

Мултивитамински додаток за глодари. Особено се препорачува во состојба на стрес или замор, или кога не е достпна свежа храна.

Пакување од 30 милилитри.

170 ден