Стаклен термометар за аквариум

80 ден

Стаклен термометар за мерење на температура на вода во аквариум.