Воблер – XR04-PEL – RAPALA

600 ден

ДЛАБИНА НА ПОТОНУВАЊЕ ОД 0,6М  ДО 0,9М

ДОЛЖИНА 6cm

ТЕЖИНА 2gr

ТРОКУКИ ДВЕ ГОЛЕМИНА 12