Кепче – 86-ПУ-325 – Robinson

850 ден

Максимална должина на овој меридов е 2,5 метри. Три дела на собирање. Димензија на мрежата 60*60цм.