ЧУВАРКА ЗА РИБОЛОВЕН ПРИБОР 74993 DAM KEEPNET MICRO MESH

2500 ден

ДОЛЖИНА  3 m

ДИМЕНЗИЈА 50 х 40 cm